Juwelen voor dierbare momenten

Privacybeleid van www.binenbaum.com

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Binenbaum Antiques & Jewelry
Nieuwe Spiegelstraat 45
1017 n.Chr. Amsterdam
Nederland

Contactpersoon e-mail eigenaar: info@binenbaum.com

Typen verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Tracker; Gebruiksgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; Voornaam; achternaam; Betaling informatie; factuur adres; aankoop geschiedenis; kalender informatie; naam; apparaat informatie.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd, verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze website mogelijk haar diensten niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld, en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en methoden die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, sales, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgevingen kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 • verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een officiële bevoegdheid van de Eigenaar;
 • verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Eigenaar of door een derde partij.

De Eigenaar helpt u in elk geval graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale publiekrechtelijke organisatie of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de getroffen beveiligingsmaatregelen door de eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: analyse, reclame, remarketing en gedrag targeting, Beheer van gebruikersdatabase, Beheer van contacten en verzenden van berichten, Weergeven van inhoud van externe platforms, Tagbeheer, Afhandelen van betalingen, Afhandelen van activiteiten met betrekking tot productiviteit en Verkeersoptimalisatie en -distributie.

Voor specifieke informatie over de persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

ADVERTISING

Met dit type service kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze website, mogelijk op basis van gebruikersinteresses.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.
Sommige van de onderstaande services kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen de gedragsreferentie gebruikentargetingtechniek, dwz het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de gebruiker, ook die welke buiten deze website zijn gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dergelijke diensten bieden meestal de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke tracking. Naast elke opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in de speciale sectie "Hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" in dit document .

Jetpack (Jetpack Digital LLC)

Jetpack is een advertentieservice die wordt aangeboden door Jetpack Digital LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy - opt-out.

Pinterest-advertenties (Pinterest, Inc.)

Pinterest Ads is een advertentieservice die wordt aangeboden door Pinterest, Inc. waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren op het Pinterest-advertentienetwerk.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor gedragsadvertentiefuncties via hun apparaatinstellingen, hun Pinterest personalisatie-instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy - opt-out.

Analytics

Met de services in dit gedeelte kan de eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.

WordPress-statistieken

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. of door Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., afhankelijk van hoe de Eigenaar de gegevensverwerking beheert.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy​ Ierland - Privacy Policy.

Google Analytics (Google Ierland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

Matomo (deze website)

Matomo is analysesoftware die door deze website wordt gebruikt om gegevens rechtstreeks te analyseren zonder de hulp van derden.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

HubSpot-analyse (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy - opt-out .

Google Ads-conversies bijhouden (Google Ireland Limited)

Het bijhouden van conversies van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited en die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Pinterest-conversietag (Pinterest, Inc.)

Pinterest Conversion Tag is een analyseservice die wordt aangeboden door Pinterest, Inc. die gegevens van het Pinterest-advertentienetwerk koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor gedragsadvertentiefuncties via hun apparaatinstellingen, hun Pinterest personalisatie-instellingen of door een bezoek aan de Afmeldingspagina voor AdChoices.

Verwerkte persoonsgegevens: apparaatinformatie; Volger; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy - opt-out.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Door deze integratie van Google Analytics wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Het werkt door de IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in te korten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en binnen de VS ingekort.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

Conversies bijhouden via Facebook-advertenties (Facebook-pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited die gegevens van het Meta-advertentienetwerk koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Meta-evenementenmanager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager is een analyseservice die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited. Door de Meta-pixel te integreren, kan Meta Events Manager de Eigenaar inzicht geven in het verkeer en de interacties op deze Website.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Google Analytics 4 (Google Ierland Limited)

Google Analytics 4 is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt tijdens het verzamelen en vervolgens weggegooid voordat gegevens worden geregistreerd in een datacenter of server. Gebruikers kunnen meer leren door te raadplegen Google's officiële documentatie.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps-widget (Google Ireland Limited)

Google Maps is een dienst voor het visualiseren van kaarten die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Google-lettertypen (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypen die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Calendly-widget (Calendly, LLC)

De Calendly-widget is een visualisatieservice voor kalenderinhoud die wordt aangeboden door Calendly, LLC waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: kalenderinformatie; e-mailadres; naam; telefoonnummer.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Lettertype Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Vimeo-video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Afhandelen van activiteiten gerelateerd aan productiviteit

Dit type service helpt de eigenaar om taken, samenwerking en in het algemeen activiteiten met betrekking tot productiviteit te beheren. Bij het gebruik van dit type service worden gegevens van gebruikers verwerkt en kunnen deze worden bewaard, afhankelijk van het doel van de activiteit in kwestie.
Deze services kunnen worden geïntegreerd met een breed scala aan services van derden die worden bekendgemaakt in dit privacybeleid om de eigenaar in staat te stellen gegevens te importeren of exporteren die nodig zijn voor de betreffende activiteit.

Calendly (Calendly, LLC)

Calendly is een service van Calendly, LLC, die het online plannen van afspraken mogelijk maakt.

Verwerkte Persoonsgegevens: kalenderinformatie; e-mailadres; naam; telefoonnummer.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Afhandelen van betalingen

Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze website alle betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, worden gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Deze website is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt hij alleen een melding van de relevante betalingsdienstaanbieder of de betaling met succes is voltooid.

Stripe ( Stripe Technologie Europa Ltd)

Stripe is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Stripe Technologie Europa Ltd.

Verwerkte Persoonsgegevens: factuuradres; e-mailadres; Voornaam; achternaam; Betaling informatie; aankoop geschiedenis.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type service maakt het mogelijk om een ​​database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de gebruiker te communiceren.
Deze services kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht werd bekeken door de gebruiker, evenals wanneer de gebruiker ermee communiceerde, zoals door op de links in het bericht te klikken.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp is een service voor het beheren en verzenden van e-mailadressen die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Remarketing en gedrag targetING

Dit type service stelt deze website en zijn partners in staat om te informeren, optimaliseren en adverteren op basis van eerder gebruik van deze website door de gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door gebruiksgegevens bij te houden en door trackers te gebruiken om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing en gedragsbeheer beheren. targetactiviteit.
Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten.
Naast elke opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers zich afmelden door naar de Opt-out-pagina voor Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook-remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is een remarketing en gedragstherapie targeting-service aangeboden door Facebook Ireland Ltd die de activiteit van deze website verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy - opt-out.

Tagbeheer

Dit type service helpt de eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deze website op een gecentraliseerde manier te beheren.
Dit heeft tot gevolg dat de gegevens van de gebruikers door deze services stromen, wat mogelijk kan resulteren in het bewaren van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google Ierland Limited)

Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland - Privacy Policy.

Verkeersoptimalisatie en distributie

Met dit type service kan deze website hun inhoud verspreiden via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een verkeersoptimalisatie- en distributieservice die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze website filtert, dwz de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, terwijl het ook mogelijk maakt analytische gegevens van deze website te verzamelen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Beheer van de gebruikersdatabase

Met dit type service kan de eigenaar gebruikersprofielen samenstellen door te beginnen met een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de gebruiker aan deze website verstrekt, en gebruikersactiviteiten volgen via analysefuncties. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze website te verbeteren.
Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze website worden uitgevoerd.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM is een beheerservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; telefoonnummer; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

HubSpot-leadbeheer (HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management is een gebruikersdatabasebeheerservice die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - Privacy Policy.

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast elke opt-out-functie die wordt geboden door een van de services die in dit document worden vermeld, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte van het Cookiebeleid.

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Online goederen en diensten verkopen

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overschrijving of elk ander overwogen betaalmiddel omvatten. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Intrekken hun toestemming te allen tijde. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details worden gegeven in de speciale sectie hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en herstel. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan deze op te slaan.
 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden hun gegevens te laten wissen door de Eigenaar.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die bij de Eigenaar berust of voor de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om rechtvaardig het bezwaar.

Gebruikers moeten weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich op elk gewenst moment tegen die verwerking kunnen verzetten zonder enige rechtvaardiging. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Deze website maakt gebruik van trackers. Voor meer informatie kan de gebruiker het Cookie beleid.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website of de gerelateerde services.
De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat van de eigenaar kan worden verlangd dat hij op verzoek van de overheid persoonsgegevens verstrekt.

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) of andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Deze website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of de services van derden die het gebruikt, voldoen aan de “Do Not Track” -verzoeken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze website op de hoogte te stellen en / of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - een kennisgeving naar gebruikers te sturen via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te raadplegen, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de gebruiker, zal de eigenaar indien nodig nieuwe toestemming van de gebruiker verkrijgen.

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Gegevensonderwerp

De natuurlijke persoon waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonlijke gegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die wordt aangeboden door deze website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Cookies zijn trackers die bestaan ​​uit kleine sets gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracker

Tracker duidt elke technologie aan - bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het volgen van gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de gebruiker.

Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13 / 14 van Verordening (EU) 2016 / 679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 10 januari 2023

Er kunnen alleen rechten worden ontleend aan de Engelse versie van dit privacybeleid.

Updaten…
 • Geen producten in de winkelwagen.
×